Home » Đề nghị lịch sử là môn học bắt buộc

Đề nghị lịch sử là môn học bắt buộc

by Trang web mặc định

Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông là môn học bắt buộc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục (Ảnh: Nhật Minh)

“Đa số không đồng tình với việc lịch sử thành môn lựa chọn”

Sáng 22/5, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 3 để thảo luận vào báo cáo chuyên đề về “Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông”.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, cho biết, đa số các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn.

Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử.

Lịch sử cũng giúp bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Phiên họp toàn thể Uỷ ban Văn hóa – Giáo dục

Trong khi đó, xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông (từ 15 đến 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Vì thế, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông (số lượng có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Từ đó, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Không đơn giản thay từ “lựa chọn” thành “bắt buộc”

Nhắc lại tinh thần của Nghị quyết 29 của T.Ư và Nghị quyết 88 của Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, quan trọng là phải xây dựng chương trình môn học như nào, dạy học ra sao để học sinh yêu thích môn lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy (Ảnh: Nhật Minh)

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy, sửa môn lịch sử thành bắt buộc không đơn giản như gõ bàn phím, thay từ “lựa chọn” thành “bắt buộc” là xong”. Nếu sửa chương trình thành bắt buộc thì phải sửa cả chương trình môn học này ở cấp trung học cơ sở vì hiện nay chương trình phân môn lịch sử ở cấp trung học cơ sở đã đưa toàn bộ những nội dung nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, cốt lõi về lịch sử Việt Nam và thế giới.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, khẳng định: Về chuyên môn, chương trình giáo dục phổ thông mới có sự tiến bộ, có đổi mới, công phu. “Cái nhân dân đề nghị khối kiến thức bắt buộc để tất cả học sinh học. Người ta chỉ đặt vấn đề không cho toàn bộ học sinh khối kiến thức đó chứ không đánh giá về chương trình giáo dục phổ thông”, ông Vinh nói.

Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Nguồn: Văn Kiên, tienphong.vn ( 22/05/2022 | 15:08 )

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan