Home » Điều gì khiến doanh nghiệp Việt Nam không muốn lớn?

Điều gì khiến doanh nghiệp Việt Nam không muốn lớn?

by Trang web mặc định

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với 2 vấn đề cần xử lý. Một là sợ lớn và hai là không muốn lớn.

Ai cũng hiểu, trong một môi trường tự do, an toàn, minh bạch thì người kinh doanh sẽ an tâm kinh doanh, có thể không làm lớn, nhưng không sợ lớn.

Đặc biệt, những người muốn làm ăn lớn sẽ sẵn sàng làm hết sức, phát huy hết tăng năng để lớn lên mà không lo ngại gì.

Điều quan trọng là họ cảm thấy an toàn, an toàn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và an toàn trong bảo vệ tài sản mà họ làm ra. Khi đó, sẽ không có đất cho những người muốn lớn nhờ quan hệ thân hữu.

Đây là các vấn đề mà hệ thống thể chế về môi trường kinh doanh phải xử lý.

Vậy điều gì khiến họ không muốn lớn?

Đó là:

Luật lệ của ta vẫn không rõ ràng, không cụ thể, không hiệu quả, không tiên liệu được… Kết hợp với đội ngũ công chức tùy ý, tùy tiện, đặc biệt đội ngũ thanh tra, kiểm tra… khiến hoạt động kinh doanh luôn ở thế bất an”,

Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Cre: Đức Cầu Bùng

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan