Home » Hà Tĩnh sắp đấu thầu 5 gói cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế hơn 857 tỷ đồng

Hà Tĩnh sắp đấu thầu 5 gói cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế hơn 857 tỷ đồng

by Trang web mặc định

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa được giao nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức đấu thầu 5 gói thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022.

Ngày 16/9/2020, ông Trần Tiến Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký Quyết định số 3083/QĐ-UBND, giao Sở Y tế tỉnh này lên kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn năm 2020 (sử dụng năm 2021 và năm 2022). Tổng dự toán các gói thầu là 857,913 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng 9/2020, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh sẽ đấu thầu rộng rãi các gói thầu: Gói thầu Cung cấp thuốc generic (giá gói thầu 674,447 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 52,797 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 92,735 tỷ đồng; Gói thầu Cung cấp dược liệu (giá gói thầu 17,246 tỷ đồng; Gói thầu Cung cấp vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 20,686 tỷ đồng).

Danh mục 5 gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2022

Dự án sử dụng nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác của các cơ sở y tế trong tỉnh Hà Tĩnh. Hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng (dự kiến cung cấp thuốc từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Đồng thời nhấn mạnh phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, thông tư của Bộ Y tế về quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và tuân thủ các quy định hiện hành.

6 gói thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Trước đó, vào cuối tháng 9/2019, tại kế hoạch cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (từ tháng 1/2020 đến hết tháng 12/2020), Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã tổ chức đấu thầu 6 gói thầu cung cấp thuốc với tổng dự toán 460,377 tỷ đồng.

Sở Y tế Hà Tĩnh có trụ sở tại số 71, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giám đốc là ông Lê Ngọc Châu.

Toàn ngành hiện có 6 bệnh viện tuyến tỉnh; 7 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 5 trung tâm, chi cục tuyến tỉnh; 13 trung tâm y tế (thuộc UBND huyện); 216 trạm y tế xã, phường, thị trấn (thuộc phòng y tế huyện).

Nguồn: Phương Nam, antt.nguoiduatin.vn

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan