Home » Nghệ An: Yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân cấp

Nghệ An: Yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân cấp

by Trang web mặc định

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có Văn bản yêu cầu UBND cấp huyện, xã và các chủ đầu tư dự án thường xuyên giám sát, ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

Đô thị thành phố Vinh đang được đầu tư xây dựng mạnh mẽ, nhưng cũng có không ít công trình vi phạm trật tự xây dựng cần xử lý dứt điểm.

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và đã có những bước chuyển biến tích cực. Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý trật tự xây dựng đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Theo đó, tại Văn bản số 1428/SXD-TTr của Sở Xây dựng Nghệ An nêu rõ: Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời hạn chế và khắc phục các tồn tại, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh chịu trách nhiệm về quản lý trật tư xây dựng và tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân cấp theo Quy chế quản lý trật tự xây dựng được ban hành tại Quyết định số 34/2020 ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo quy định tại Điều 9 Quy chế quản lý trật tự xây dựng.

Đối với Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Trưởng phòng Quản lý đô thị và Đội trưởng Đội trật tự đô thị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với Chủ tịch UBND và cán bộ công chức xã, phường, thị trấn theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời và dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định tại Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị; Đặc biệt, tập trung đối với các dự án chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng cho hộ dân tự xây dựng nhà ở. Thực hiện nghiêm chế độ tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng và tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phân cấp theo Quy chế quản lý trật tự của tỉnh. Kịp thời kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng mà buông lỏng quản lý; bao che cho hành vi vi phạm, hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bị xử phạt vi phạm hành chính và nghiêm túc khắc phục triệt để các tồn tại được các cấp, ngành chỉ ra với hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về trật tự xây dựng trong các dự án đang quản lý khi để cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở sai quy hoạch, thiết kế cơ sở được phê duyệt.

Nguồn: Quang Hợp, baoxaydung.com.vn ( 16:08 | 09/05/2022 )

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan