Home » Sáng cuối năm, Nghệ An có 30 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Diễn Châu chiếm 19 ca

Sáng cuối năm, Nghệ An có 30 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Diễn Châu chiếm 19 ca

by Trang web mặc định

Từ 18h00 ngày 30/12 đến 6h00 ngày 31/12, Nghệ An ghi nhận 90 ca dương tính mới với COVID-19 tại 8 địa phương. Trong đó có 30 ca cộng đồng, 60 ca đã được cách ly từ trước.

 1. Bệnh nhân CXT, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 2. Bệnh nhân NTN, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Ngọc Chùa, Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.
 3. Bệnh nhân VTT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Ngọc Chùa, Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi.
 4. Bệnh nhân TVT, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 5. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi, sốt nhẹ nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định.
 6. Bệnh nhân PKN, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân NTT được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 7. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định.
 8. Bệnh nhân NVH, nam, sinh 1965. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. Bệnh nhân là chồng của Bệnh nhân NTH được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 9. Bệnh nhân CTHT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định.
 10. Bệnh nhân TTMA, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 11. Bệnh nhân NHV, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 12. Bệnh nhân TĐQ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 13. Bệnh nhân HTV, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho.
 14. Bệnh nhân TTQA, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu.
 15. Bệnh nhân TNV, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 16. Bệnh nhân NVT, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 17. Bệnh nhân DĐT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho.
 18. Bệnh nhân NTAT, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 19. Bệnh nhân VTPL, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 20. Bệnh nhân TĐP, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 21. Bệnh nhân HHT, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 22. Bệnh nhân PTHN, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 23. Bệnh nhân NNQ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 24. Bệnh nhân CTVA, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng cảm cúm.
 25. Bệnh nhân DTH, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 26. Bệnh nhân LTHG, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.
 27. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. . Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu.
 28. Bệnh nhân VMD, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 Bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến TYT được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
 29. Bệnh nhân LVT, Nam, Sinh 1993. Địa chỉ: Thanh Hoa, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Ngày 30/12 Bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến TYT được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
 30. Bệnh nhân NHTN, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Đông Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân học cùng lớp với Bệnh nhân LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng

Theo CDC Nghệ An, antt.nguoiduatin.vn , (Thứ sáu, 07:52 – 31/12/2021)

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan