Trang Chủ 24H Thanh tra…

Thanh tra…

by Trang web mặc định

Anh Quý-tân chủ tịch Nghệ An mới ban hành quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra 10 dự án.

Thanh tra sẽ “mổ xẻ” việc thực hiện trình tự, thủ tục hành chính một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhưng điều dư luận hi vọng là anh Quý sẽ ban hành nhiều cuộc thanh tra thật thực chất hơn nữa.

Thanh tra cho ra thanh tra.

Lúc thanh tra không “né tránh”. Sau thanh tra không “quân sư” hợp thức hóa sai phạm.

Thanh tra mà “chất lượng’ thì không cần nhiều đoàn. Chỉ một là đủ. Là “ngon nước” rồi”. Là “đối tác” thanh tra đỡ khổ!

Và cũng hi vọng thanh tra tới sẽ có “trùm sai phạm Tecco”.

Nên nhớ là mấy năm qua Nghệ An đã thực hiện rất nhiều cuộc thanh tra đối với các dự án.

Ngay cả thanh tra Chính phủ cũng về “mần” 13 dự án “khủng” nhưng đến nay nghe đâu cũng đã kết luận được mô?

Vì vậy cuộc thanh tra theo chỉ đạo của anh Quý “lãnh đạo trẻ” hi vọng sẽ khác.

Ít ra là không bị “đột tử trước khi khai tử”!!!!!

Cre: Đức Cầu Bùng

0 Bình Luận
0

Bài Viết Liên Quan

Để lại bình luận